REGULAMIN

W trosce o udany wypoczynek Państwa prosimy o zapoznanie się z poniższym zasadami panującym na terenie „Białego Domku”.

1. Meldunek oraz wszelkie kwestie związane z pozostałymi opłatami dokonujemy niezwłocznie po przybyciu.

2. Doba rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o 10.00 w dniu wyjazdu.

3.  Rezerwację potwierdza zadatek w wysokości 250/400 zł (w zależności od wybranego obiektu). W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub skrócenia pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Prosimy o zachowanie ciszy po godzinie 22.00 – 6.00 do dnia następnego.

5.  Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialność za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w „Białym Domku”.

8. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

9. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych jest niedozwolone na terenie „Białego Domku”.

10. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w domku.

11. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwa p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.

12. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do domku, który zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada nie niego obowiązek zapłaty w wysokości 250,00 zł.

13. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotów dokonanych wcześniej opłat.

14. Palenie ogniska odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu.

15. Goście opuszczający domek, zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie w jakim został on im przekazany.

16. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkim spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o ich przestrzeganie.